NJOFTIME

Njoftim për orarin e mbajtjes së provimeve në afatin e tetorit

Njoftohen studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike se do të organizohet mbajtja e dy provimeve për afatin e tetorit, të cilat vlejnë për arritjen e kushtit. Provimet e muajit tetor, organizohen më 20.10.2018…

Lexo më shumë

Rezultatet përfundimtare të provimit pranues në afatin e dytë- FIMK

Inxhinieri Ekonomike Makineri Prodhuese Informatikë Inxhinierike

Lexo më shumë

Regjistrimi i kandidatëve të pranuar në afatin e dytë

Regjistrimi i kandidatëve të pranuar në afatin e dytë do të bëhet prej datës 04.10.2018 deri më 10.10.2018, prej orës 9:00-15:00.

Lexo më shumë

Rezultatet preliminare të provimit pranues

Bashkangjitur mund të gjeni rezultatet nga provimi pranues në FIMK. Inxhinieri Ekonomike Informatikë Inxhinierike Makineri Prodhuese

Lexo më shumë