Këshilli i Fakultetit

Prof. Dr. Isa Tahiri
Prof.Asoc. Dr. Nushe Lajqi
Prof.Asoc. Dr. Dilaver Salihi
Prof.Asoc.Dr. Florent Dobroshi
Prof.Ass.Dr. Milaim Sadiku
Prof. Ass. Dr. Mensur Kelmendi
Prof.Ass.Dr. Sadija Nikshiq-Kadriu
Prof.Ass.Dr. Selver Hoda
Prof. Ass.Dr. Aziz Behrami
Prof. Ass. Dr. Mehush Aliu
Dr.Sc. Fatos Rexhepi
MSc. Malësore Pllana
MSc. Flora Ferati
MSc. Mirsade Osmani
MSc. Bahtir Hyseni
Nexhmije Pula
Shpresa Loshi