NJOFTIME

Konkurs i MASHT-it për ndarjen e bursave për studentët e universiteteve publike

Këtu mund ta gjeni konkursin dhe formularin e aplikimit për bursa që ndan Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, për studentët e universiteteve publike për vitin akademik 2016/17.
Lexo më shumë

Ligjëratat në lëndën “Kimia e ushqimeve”, për nivelin master mbahen më 14.10.2016, në ora 11:00

Lajmërohen studentët e vitit të dytë (II), niveli Master i studimeve se ligjëratat në lëndën; “Kimia e ushqimeve”, me Prof. Dr. Rozana Trojën mbahen më 14.10.2016, në ora 11:00. 13.10.2016                                                                    Nga Dekanati  

Lexo më shumë

Ligjëratat në lëndën “Shkenca mbi ushqimin” për nivelin bachelor, mbahen më 15.10.2016, në ora 9:00

Lajmërohen studentët e vitit të tretë (III), niveli Bachelor i studimeve se ligjëratat në lëndën; “Shkenca mbi ushqimin”, me Prof. Dr. Rozana Trojën mbahen më 15.10.2016, në ora 9:00. 13.10.2016                                                                    Nga Dekanati  

Lexo më shumë

Konkurs në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore

Këtu mund të gjeni konkursin për një asistent në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore për lëndët: Kimi e përgjithshme dhe Kimi inorganike.
Lexo më shumë