FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE

Stafi i rregullt akademik

 Profesorë të rregullt:

Dr. Sc. Luljeta Pula-Beqiri

Dr. Sc. Blerim Baruti

Dr. Sc. Dilaver Salihu

Dr. Sc. Nushe Lajqi

 Profesorë të asocuar:

Dr. Sc. Alush Musaj

Dr. Sc. Florent Dobroshi

Dr. Sc. Aziz Behrami

Dr. Sc. Milaim Sadiku

Dr. Sc. Ismet Mulliqi

Dr. Sc. Sadija Nikshiq

Dr. Sc. Valdet Gjinovci

Profesorë asistentë:

Dr. Sc. Mensur Kelmendi

Dr. Sc. Mehush Aliu

Dr. Sc. Fatos Rexhepi

Dr. Sc. Besire Cena

Dr. Sc. Flora Ferati

Dr. Sc. Rifat Morina

Asistentë:

MSc. Malësore Pllana

MSc. Mirsade Osmani

MSc. Bahtir Hyseni

Stafi i angazhuar

Dr. Sc. Ilirjan Malollari

 Profesorë të rregullt:

Dr. Sc. Isa Tahiri

Dr. Sc. Rozana Troja

Dr. Sc. Bizena Bijo

Dr. Sc. Mirela Lika

Dr. Sc. Qerim Selimi

 Profesor i asocuar:

Dr. Sc. Rozeta Hasalliu

Dr. Sc. Selver Hoda

Ligjërues:

Mr. Mursel Ibrahimi

  Asistentë të angazhuar:

MSc. Fëllënza Beka

MSc. Fatime Koka

MSc. Ylber Januzaj

MSc. Dafina Llugaxhiu

MSc. Arbër Hyseni

MSc. Anita Malaj

Dr. Sc. Faruk Hajrizi

MSc. Blerta Syla

MSc. Milaim Mehmeti