FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE

 PERSONELI AKADEMIK NË MARRËDHËNIE TË RREGULLT PUNE 2016-2017

Profesorë të rregullt:

 1. Dr. sc. Luljeta Pula-Beqiri
 2. Dr. sc. Blerim Baruti
 3. Dr. sc. Dilaver Salihu

 Profesorë të asocuar:

 1. Dr. sc. Nushe Lajqi
 2. Dr. sc. Alush Musaj
 3. Dr. sc. Selver Hoda
 4. Dr. sc. Florent Dobroshi
 5. Dr. sc. Aziz Behrami

 Profesorë asistentë:

 1. Dr. Sc. Milaim Sadiku
 2. Dr. Sc. Ismet Mulliqi
 3. Dr. Sc. Valdet Gjinovci
 4. Dr. Sc. Rifat Morina
 5. Dr. Sc. Sadija Nikshiqi
 6. Dr. Sc. Mensur Kelmendi
 7. Dr. Sc. Mehush Aliu
 8. Dr. Sc. Fatos Rexhepi
 9. Dr. Sc. Besire Cena

 Asistentë:

 1. MSc. Malësore Pllana
 2. MSc. Flora Ferati
 3. MSc. Mirsade Osmani
 4. MSc. Bahtir Hyseni

PERSONELI AKADEMIK I ANGAZHUAR ME HONORAR 2016-2017

Profesorë të rregullt:

 1. Dr. sc. Isa Tahiri
 2. Dr. sc. Rozana Troja
 3. Dr. sc. Iliri Malollari
 4. Dr. sc. Bizena Bijo
 5. DR. sc. Mirela Lika
 6. Dr. sc. Qerim Selimi

 Profesor i asocuar:

 1. Dr. sc. Rozeta Hasalliu

Ligjërues:

 1. Mr. Mursel Ibrahimi

 Asistentë të angazhuar:

 1. MSc. Fëllënza Beka
 2. MSc. Fatime Koka
 3. MSc. Diellza Nagavci
 4. Bedri Hajrizi, prof.