U.D. Dekan i Fakultetit Juridik

Prof.ass.dr Agron Beka

Rr. “Pim Trepça”, p.n.

40 000 Mitrovicë

Republika e Kosovës

E-mail: [email protected]

CV: CV- Agron Beka