Këshilli i Studentëve

Kryetar

Ilir Kurti

Nënkryetare

Rina Koliqi

Nënkryetar

Bardh Sylejmani

Sekretar

Dardan Bunjaku