NJOFTIME

Vendimi i Komisionit të Ankesave në Fakultetin Juridik

Këtu mund ta gjeni vendimin e Komisionit të Ankesave në Fakultetin Juridik, që ka të bëj me provimin pranues.
Lexo më shumë

Regjistrimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet prej 25.07.2017 deri më 28.07.2017

Regjistrimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet prej 25.07.2017 deri më 28.07.2017, prej orës 9:00 – 15:00. Jashtë këtij afati kandidatët e pranuar nuk do të mund të regjistrohen, prandaj luten që t’i përmbahen afatit të lartshënuar.
Lexo më shumë

Njoftimi për afatin e ankesave

Këtu mund ta gjeni njoftimin për ankesa për kandidatët që nuk janë pranuar në Fakultetin Juridik.
Lexo më shumë

Rezultatet preleminare të provimit pranues në Fakultetin Juridik

Këtu mund t'i gjeni rezultatet preleminare të provimit pranues në bazë të konkursit të shpallur për pranimin e studentëve në vitin akademik 2017/18 në Fakultetin Juridik.
Lexo më shumë