Prodekani i Fakultetit Juridik

Ass. LL.M. Përparim Gruda, PhD Candidate

Rr. “Pim Trepça”, p.n.

40 000 Mitrovicë

Republika e Kosovës

E-mail: [email protected]