PERSONELI AKADEMIK NË MARRËDHËNIE TË RREGULLT PUNE 2018/19

Profesorë asistentë:

 1. Dr.Sc. Agron Beka
 2. Dr.Sc. Islam Qerimi
 3. Dr.Sc. Halil Bajrami

Asistentë:

 1. Ass.LL.M. Zahir Çerkini, PhD.Cand.
 2. Ass.LL.M. Xhemjal Veliqi, PhD.Cand.
 3. Ass.LL.M. Përparim Gruda, PhD.Cand.
 4. Ass.LL.M. Doruntinë Demiri
 5. Ass.LL.M. Mimoza Aliu, PhD.Cand.

PERSONELI AKADEMIK I ANGAZHUAR ME HONORAR 2018/19

Profesorë të rregulltë:

 1. Dr.Sc.. Beqir Sadikaj
 2. Dr.Sc. Enver Hasani

Profesorë të asocuar:

 1. Dr.Sc. Rrustem Qehaja
 2. Dr.Sc. Bedri Peci

Profesorë asistentë:

 1. Dr.Sc. Xhevdet Halili

Ligjërues:

 1. LL.M. Bashkim Preteni, PhD.Cand.
 2. MSc. Ylber Januzaj, PhD.Cand.

Asistent:

 1. LL.M. Kushtrim Palushi
 2. MSc. Milaim Mehmeti

 

Diagrami i stafit të rregullt dhe të angazhuar akademik