PERSONELI AKADEMIK NË MARRËDHËNIE TË RREGULLT

Profesorë asistentë:

 1. Prof. Ass.Dr. Agron Beka
 2. Prof. Ass.Dr. Islam Qerimi
 3. Prof. Ass.Dr. Halil Bajrami

Asistentë:

 1. Ass.LL.M. Zahir Çerkini, PhD.Cand.
 2. Ass.LL.M. Xhemjal Veliqi, PhD.Cand.
 3. Ass.LL.M. Përparim Gruda, PhD.Cand.
 4. Ass.LL.M. Doruntinë Demiri
 5. Ass.LL.M. Mimoza Aliu, PhD.Cand.
 6. Ass.LL.M. Kushtrim Palushi

Stafi akademik me angazhim:

 1. Prof. Dr. Beqir Sadikaj
 2. Prof. Dr. Enver Hasani
 3. Prof. Asoc. Dr. Rrustem Qehaja
 4. Prof. Ass.Dr. Xhevdet Halili
 5. LL.M. Bashkim Preteni, PhD.Cand.
 6. LL.M. Muhamet Brahimi, PhD.Cand.