PERSONELI AKADEMIK NË MARRËDHËNIE TË RREGULLT

Profesorë asistentë:

 1. Ass.Dr. Agron Beka
 2. Ass.Dr. Islam Qerimi
 3. Ass.Dr. Halil Bajrami

Asistentë:

 1. Ass.LL.M. Zahir Çerkini, PhD.Cand.
 2. Ass.LL.M. Xhemjal Veliqi, PhD.Cand.
 3. Ass.LL.M. Përparim Gruda, PhD.Cand.
 4. Ass.LL.M. Doruntinë Demiri
 5. Ass.LL.M. Mimoza Aliu, PhD.Cand.
 6. Ass.LL.M Kushtrim Palushi

Stafi akademik me angazhim:

 1. Dr. Beqir Sadikaj;
 2. Dr. Enver Hasani;
 3. Asoc.Dr. Bedri Peci;
 4. Asoc. Rrustem Qehaja;
 5. Ass.Dr. Xhevdet Halili;
 6. LL.M. Bashkim Preteni, PhD.Cand.
 7. M. Muhamet Brahimi, PhD.Cand.