FAKULTETI JURIDIK

PERSONELI AKADEMIK NË MARRËDHËNIE TË RREGULLT PUNE 2016-2017

 Profesorë asistentë:

 1. Dr.sc. Agron Beka
 2. Dr.sc. Islam Qerimi
 3. Dr.sc. Halil Bajrami

Asistentë:

 1. LL.M. Bashkim Preteni, PhD
 2. LL.M. Zahir Qerkini, PhD
 3. LL.M. Xhemail Veliqi, PhD
 4. LL.M. Përparim Gruda, PhD
 5. LL.M.Mimoza Aliu, PhD
 6. LL.M. Kushtrim Palushi
 7. LL.M. Doruntinë Demiri

PERSONELI AKADEMIK I ANGAZHUAR ME HONORAR 2016-2017

 Profesorë të rregullt:

 1. Dr.sc. Enver Hasani
 2. Dr.sc. Beqir Sadikaj

 Profesor i asocuar:

 1. Dr.sc. Bedri Peci
 2. Dr.sc. Haxhi Gashi
 3. Dr.sc. Sabit Syla

 Ligjërues të angazhuar :

 1. Msc. Selvije Halimi, PhD
 2. Msc. Muhamet Brahimi, PhD

 Lektor të angazhuar :

 1. Msc. Halil Asllani, PhD

Asistentë të angazhuar:

 1. Msc. Leontina Haxhikadrija