FTESË PËR PARAQITJEN E NOMINIMEVE PËR 5 (PESË) GJYQTARË TË GJYKATËS KUSHTETUESE

FTESË / THIRRJE  PUBLIKE

 

për

PARAQITJEN E NOMINIMEVE  PËR 5 (PESË) GJYQTARË TË GJYKATËS KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, PREJ TYRE 2 (DY) GJYQTARË DUHET TË JENË NGA RADHËT E KOMUNITETEVE JOSHUMICË.

Kliko këtu: Ftesa ( Thirrja publike) për Gjyqtar të Gjykates Kushtetuese

Kliko këtu: Formularet për Nominim_Deklaratës dhe CV