Ftesë për pjesëmarrje në Akademinë Verore

Në kuadër të aktiviteteve të UBT-së, këtë vit organizohen 14 Akademi Verore në fakultetet:

 1. Computer science and communication engineering
 2. Sustainable tourism
 3. Information Systems
 4. Energy Efficiency in Buildings
 5. Entrepreneurship and Innovation
 6. Finance, Banking and Insurance
 7. Laë
 8. Political Science
 9. Live Media Academy
 10. Mechatronics Management
 11. Architecture Symbiotics
 12. Building and Infrastructure Engineering
 13. Life Science
 14. Higher Education and Research

 

​​

Të gjitha akademitë janë të qasshme nëpërmjet uebfaqes: http://sa.ubt-uni.net/. Të gjithë te interesuarit mund të aplikojnë nëpërmjet uebfaqeve.