FTESË PËR PARAQITJEN E NOMINIMEVE PËR NJË GJYQTAR TË GJYKATËS KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Këtu mund ta gjeni ftesën për paraqitjen e nominimeve për një gjyqtar të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës.

Kliko këtu: Ftesa ( Thirrja publike) për Gjyqtar të Gjykates Kushtetuese