Ftoheni të merrni pjesë në konferencën; “Zhvillimet ndërajonale në fokus të studimeve gjeografike, historike, socio-ekonomike dhe kulturore”

Ftoheni të merrni pjesë në konferencën shkencore ndërkombëtare, “Zhvillimet ndërajonale në fokus të studimeve gjeografike, historike, socio-ekonomike dhe kulturore”, që mbahet në Korçë më 3 nëntor 2017.  Konferenca organizohet nga Universiteti “Fan.S.Noli”, Fakulteti i Edukimit dhe i Filologjisë, Departamenti i Historisë dhe i Gjeografisë, ndërsa Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”, është një prej partnerëve organizativ. Më tepër informata mund të gjeni në linkun: http://www.unkorce.edu.al/sq/article/universiteti-fansnoli-fakulteti-i-edukimit-dhe-filologjis%C3%AB-departamenti-i-historis%C3%AB-dhe-i