Grupet e studentëve të programit fillor 2018-2019

Bashkangjitur gjeni ndarjen e studentëve në grupe në Fakultetin e Edukimit,  programin fillor- viti i pare 2018-2019.

Kliko këtu