“Historia e Institucioneve Shtetërore dhe Juridike” është shtyrë për datën 28 prill në ora 17:00

Njoftohen studentët e vitit të parë se provimi në lëndën “Historia e Institucioneve Shtetërore dhe Juridike” është shtyrë për datën 28 prill (e enjte), në ora 17:00.