Informatë për studentët e vitit të dytë

Informohen të gjithë studentët e Fakultetit Ekonomik,   viti i dytë, se provimet nga lëndët:

Menaxhimi i burimeve njerëzore dhe

– Menaxhimi i bizneseve te vogla dhe të mesme,

të  cilat nuk janë mbajtur në ditën e paraparë, në mungesë të profesorit të lëndës,

do të mbahen me datën 21.10.2016 (e premte) në ora 14.00, ne sallën SO2.

 

Ass.Msc. Besart Hajrizi, PhD C.

U.D. Dekan në Fakultetin Ekonomik