Këshilltar i rektorit

Ass. Ylber Januzaj, PhD Candidate

Rr. “Pim Trepça”, p.n.

40 000 Mitrovicë

Republika e Kosovës

E-mail: [email protected]