Rezultatet në lëndën “Mikroekonomia I, Kollokfiumi I” – Menaxhment dhe Informatikë

Këtu mund të gjeni rezultatet në lëndën “Mikroekonomia I, Kollokfiumi I” në drejtimin Menaxhment dhe Informatikë

Kliko këtu: MXHI Besart Hajrizi (2)