Rezultatet e testimit të parë në lëndën “Komunikimi masiv”, mbajtur më 05.12.2015.

Këtu mund të gjeni  rezultatet e testimit të parë në lëndën “Komunikimi masiv”, mbajtur më 05.12.2015.

Kliko këtu: Komunikimi masiv