Konferencë Shkencore “Familja dhe Edukimi”

26 Maj 2017,  Ora 10:00 – 15:00, Restorant VIG, Mitrovicë

 Ligjëruesit

1. Prof. Dr. Leke Sokoli -Universiteti i Durresit.

2. Prof.dr. Valentina Haxhiymeri -Universiteti i Elbasanit

3. Prof. as. dr. Fatmir Vadahi – Universiteti i Shkodres

4. Prof. As. Dr. Merita Shala – Universiteti I Mitrovices

5. Prof ass.dr. Mimoza Shahini- Universiteti I Mitrovices

6. Prof. ass.dr. Besim Gollopeni – Universiteti I Mitrovices

7. Prof.dr. Ilir kelmendi – Universiteti Fehmi Agani Gjakove

8. Perfaqesues te  Insitutit Pedagogjik te Kosoves

 

Të interesuarit të konfirmojnë pjesmarrjen në adresën e emailit  [email protected]