Konkurs për angazhim me honorar të personelit akademik

Këtu mund ta gjeni konkursin për angazhim me honorar të personelit akademik për semestrin veror të vitit akademik 2016/201 7.

Kliko këtu: Konkurs per angazhim me honorar