Konkurs për bursa në Universitetin e Sheffield-it

Këtu mund ta gjeni konkursin për bursa për studentët nga Kosova  në Universitetin e Sheffield-it.

Kliko këtu: ALB-Announcement_Entry_Scholarships_for_students_from_Kosovo_2016-2017