Konkurs për personel akademik

Konkurs për personel akademik në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”.

Kliko këtu: Konkursi_2017_18 Dok 600pxc Compress

Kliko këtu: CV konkurs