KONKURS – për punësimin sezonal të studentëve në hotelet në Antalya-Turqi

Këtu mund ta gjeni konkursin për punësimin sezonal të studentëve të UMIB-it në hotelet në Antalya-Turqi.

Kliko këtu: KONKURS

Kliko këtu: Aplikaconi

Kliko këtu: Shembulli se si mbushet aplikacioni