Konkurs për zgjedhjen e personelit akademik

Kliko këtu: Konkursi per personel akademik

Kliko këtu për të shkarkuar formën e CV-së: CV konkurs