Konkurs plotësues për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve postdiplomike – master në vitin akademik 2015/2016

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” shpallë

KONKURS – PLOTËSUES

për pranimin e studentëve për studimet postdiplomike-master në vitin akademik 2015/2016

Për ta shkarkuar konkursin ju lutem, kliko këtu