Kurs praktik për kontabilitet financiar

Këtu mund ta gjeni njoftimin për kurs praktik për kontabiltet financiar.