Universiteti i Shkencave të Aplikuara të Bohumit hap dyert për studentët e UMIB-it

Studentët e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), do të mund të  studiojnë në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Bohumit në Gjermani. Kjo si rrjedhojë e bashkëpunimit ndërmjet dy universiteteve që shquhen për traditë…

Lexo më shumë

Njoftim për kandidatët e pranuar në vitin e parë për vitin akademik 2015/2016 në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”

Regjistrimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet prej dt. 03.09.2015 deri më 10.09.2015, prej orës 9:00 – 15:00. Jashtë këtij afati kandidatët e pranuar nuk do të mund të regjistrohen, prandaj luten që t’i përmbahen afatit të lartshënuar. Kandidatët e pranuar për regjistrim duhet të paraqesin:
Lexo më shumë

1601 kandidatë aplikojnë për studentë në UMIB

Në konkursin e shpallur nga Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”(UMIB) për pranimin e studentëve të rinj në vitin akademik 2015/16, kanë aplikuar 1601 kandidatë. Sipas konkursit në vitin akademik 2015/16 do të pranohen 1242 studentë,…

Lexo më shumë

Marrëveshje bashkëpunimi për trajtimin e ujërave të zeza

Studentët dhe profesorët e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), do të kenë mundësi që për tre vjet me radhë të shfrytëzojnë kapacitetet e fabrikës “Bylmeti” në Fushë-Kosovë për punë praktike sa i përket trajtimit…

Lexo më shumë