Marrëveshje bashkëpunimi në dobi të punës kërkimore në universitete

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) dhe Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren, do bashkëpunojnë  në fushën akademike duke krijuar kontakte të drejtpërdrejta edhe për anëtarët e departamenteve dhe fakulteteve. Për këtë qëllim të hënën u…

Lexo më shumë

Universiteti i përkushtuar për projektet mjedisore

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), kompania gjermane HPC dhe organizata GIZ, do të implementojnë bashkërisht një projekt që ka të bëj me mjedisin, përkatësisht me trajtimin e zonave të kontaminuara në Mitrovicë. Për këtë…

Lexo më shumë

Urimi i rektorit Musaj për Vitin e Ri 2016

Të nderuar studentë, mësimdhënës, punëtorë të administratës të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”, të nderuar qytetarë; Më lejoni që në emrin tim dhe në emër të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”, t’ju uroj Vitin e…

Lexo më shumë

UMIB-i shfrytëzon përvojat e Universitetit “Van Hall Larenstetin” nga Holanda

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB) do të shfrytëzoj përvojat e Universitetit “Van Hall Larenstetin” nga Holanda për trajtimin e ujërave të zeza, menaxhimin e resurseve ujore dhe përgatitjen e kurrikulave të reja. Për këto…

Lexo më shumë