LAJMËRIM PËR AFATIN E TETORIT

Në bazë të vendimit të senatit të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” lejohet afati i Tetorit për të gjithë studentët Bachellor dhe Master.

Studentët kanë te drejtë të hyjnë në dy provime:

Provimet mbahen me datën 12. 10. 2015(e hënë) dhe me datën 13.10.2015 (e marte).

Departamenti Makineri Industriale nga ora 13:00.

Departamenti Informatikë Inxhinierike nga ora 15:00.

Dekani i FIMK

Dr. Hakif Zeqiri