LAJMËRIM PER SHTYRJE TË PROVIMEVE TË DATËS 15.06.2018

Provimet e datës 15.06.2018 (Festa e Bajramit të madh) zhvendosën si më poshtë:

Makineri Prodhuese dhe Inxhinieri Ekonomike, me datën 19.06.2018 nga ora 11:00

Informatikë Inxhinierike, me datën 30.06.20187 nga ora 9:00

Dekani:

Prof. Dr. Hakif ZEQIRI