Ligjëratat në lëndën “Kimia e ushqimeve”, për nivelin master mbahen më 14.10.2016, në ora 11:00

Lajmërohen studentët e vitit të dytë (II), niveli Master i studimeve se ligjëratat në lëndën; “Kimia e ushqimeve”, me Prof. Dr. Rozana Trojën mbahen më 14.10.2016, në ora 11:00.

13.10.2016                                                                    Nga Dekanati