Ligjëratat në lëndën “Shkenca mbi ushqimin” për nivelin bachelor, mbahen më 15.10.2016, në ora 9:00

Lajmërohen studentët e vitit të tretë (III), niveli Bachelor i studimeve se ligjëratat në lëndën; “Shkenca mbi ushqimin”, me Prof. Dr. Rozana Trojën mbahen më 15.10.2016, në ora 9:00.

13.10.2016                                                                    Nga Dekanati