Ligjëratë për mbikqyrjen profesionale në sistemin e sigurisë së minierave në Poloni

Këtu mud ta gjeni njoftimin për një ligjëratë për mbikqyrjen profesionale në sistemin e sigurisë së minierave në Poloni që mbahet në FGJ.

Kliko këtu: 15.02.2018_Lajmerim_Ligjerate_CBDGP_Poloni