Lista e rezultateve për nivelin Master nga afati plotësues

Lista e studentëve të pranuar në bivelin akademik 2015/2016 në afatin plotësues

Niveli Master afati plotësues, kliko këtu