Lista e studentëve të pranuar në vitin akademik 2015/2016, niveli master afati i dytë

Lista e studentëve të cilët janë pranuar në vitin e parë të studimeve për vitin akademik 2015 -2016, në afatin e dytë.

Niveli Master 2015/2016, kliko këtu