EmërtimiDataShpalos
UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) Nr. 03/2018 PËR GJUHËT E HUAJA NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË APO TË TRETËPDF
Lista e niveleve të njohjes të gjuhëve të huaja dhe testeve ndërkombëtare, në referencë të Udhëzimit Administrativ (QRK) Nr. 03/2018. 26.03.2019PDF
Njoftim lidhur me implementimin e Udhëzimit Administrativ (QRK) nr.03/2018.26.03.2019PDF