Njoftim për afatin e tetorit

Njoftojm profesorët dhe studentët e Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore se, Senati i UMIB-it në mbledhjen e mbajtur më 30.09.2015, me kërkesë të PS lejoj mbajtjen e provimeve në muajin tetor.

Studenti mund t’i paraqes vetëm dy provime. Provimet mbahen në dy termine. Studenti për një provim e shfrytëzon vetëm njërin termin. Profesorët janë të obliguar që provimin e njëjtë ta mbajnë në të dy terminet. Orari i provimeve sipas viteve, terminet dhe koha janë dhënë në formë tabelare. Të gjitha provimet duhet të përfundojnë deri me datën 15.10.2015 kur edhe mund të mbyllet SEMS-i.

Niveli i studimeve Bachelor

  Termini i parë i mbajtjes së provimit Termini i dytë i mbajtjes së provimit Koha e mbajtjes së provimit, ora
Viti i parë 08.10.2015 12.10.2015 13:00
Viti i dytë 08.10.2015 12.10.2015 11:00
Viti i tretë 08.10.2015 12.10.2015 9:00

 

Niveli i studimeve Master

 

  Termini i parë i mbajtjes së provimit Termini i dytë i mbajtjes së provimit Koha e mbajtjes së provimit, ora
Viti i parë 08.10.2015 12.10.2015 9:00
Viti i dytë 08.10.2015 12.10.2015 9:00