Njoftim për anulim konkursi

Njoftimin për anulimin e konkursit mund ta gjeni këtu:

Kliko këtu: Njoftimi