Njoftim për kandidatët në vitin e parë të studimeve

Njoftohen kandidatët të cilët janë pranuar në vitin e parë të studimeve në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore se, mund të regjistrohen vetëm deri me datën 30.10.2015 në ora 16:00. Studentët e vitit II dhe III, niveli i studimeve Bachelor, semestrin mund ta regjistrojnë vetëm deri me datën 06.11.2015 në ora 16:00.

Studentët e niveli të studimeve Master, semestrin mund ta regjistrojnë vetëm deri me datën 06.11.2015 në ora 16:00