Njoftim për kandidatin e suksesshëm – sekretar i njësisë akademike

Këtu mund ta gjeni njoftimin për kandidatin e suksesshëm – sekretar i njësisë akademike

Kliko këtu: Njoftim per kandidatin e suksesshem