Njoftim për kandidatin e suksesshëm – “Zyrtar certifikues”

Njoftim për kandidatin e suksesshëm për pozitën “Zyrtar certifikues”.

Kliko këtu: Njoftim per certifikues