Njoftim për kandidatin e suksesshëm “Zyrtar për arkiv”

Njoftim për kandidatin e suksesshëm për pozitën “Zyrtar për arkiv”.

Kliko këtu: Njoftim per arkiv