Njoftim për kohën e mbajtjes së provimit “Gjuha shqipe I” dhe “Gjuha shqipe II”

Provimi nga lënda e Gjuhës shqipe I do të mbahet më 21.2.2018, në orën 9:30 Programi Parashkollor dhe në orën 13:00   Programi Fillor.

Provimi nga lënda e Gjuhës shqipe II do të mbahet më 16.2.2018, në orën 10:00 Programi Parashkollor dhe në orën 11:00 Programi Fillor.