Njoftim për konsultime në lëndën “Gjuhë shqipe I” dhe “Gjuhë shqipe II”

Konsultimet nga lënda “Gjuhë Shqipe I” dhe “Gjuhë Shqipe II” do të mbahen të enjten, më 14.9.2017, në orën 10:30.