Njoftim për mbajtjen e ligjëratave të profesorëve nga Shqipëria

Lajmërohen studentët e vitit të parë (I), niveli Master i studimeve se, ligjëratat në lëndën: “Fiziologjia e mikroorganizmave industrialë”, me Prof. Asoc. Dr. Rozeta Hasalliu mbahen më 03.12.2016, në ora 8:00.

Lajmërohen studentët e vitit të dytë (II), niveli Master i studimeve se ligjëratat në lëndën: “Teknologjia e përpunimit të vezëve”, me Prof. Dr. Bizena Bijon mbahen më 03.12.2016, në ora 8:00.