Njoftim për ndryshim të orarit të provimeve

1. Provimi nga lënda gjuhë angleze I, shtyhet për datë 16 Qershor, në ora 08:00.

2. Provimi nga lënda gjuhë angleze II, do të mbahet me datë 15 Qershor, në ora 08:00.

Provimet tjera mbahen sipas orarit të publikuar më herët.