Njoftim për ndryshimin e orareve të disa provimeve

1. Provimet nga lëndët: “Gjuhë Angleze I” dhe “Gjuhë Angleze II”  do të mbahen me 25.09.2017 në orën 11.00 në sallën SO2
2. Provimet “Praktike Pedagogjike I, Praktike Pedagogjike II per programin Parashkollor dhe Zhvillimi i kurrikulave per programin Fillor, do të zhvillohen  me 25.09.2017, në orën 14.00 – Salla SO2