Njoftim për orarin e mbajtes së provimit “Gjuhë angleze II” dhe ” E drejta kushtetuese”

Të nderuar studentë njoftoheni se provimi nga lënda “Gjuhë Angleze II” do të mbahet më 17.06.2017, në ora 13:00, ndërsa provimi nga lënda “E drejta kushtetuese” do të mbahet më 17.06.2017, në ora 11:00.