Njoftim për paraqitjen e provimeve për absolventë

Afati për paraqitjen e provimeve për absolventë është i hapur deri më 19.05.2018.