Njoftim për pritjen e studentëve të rinjë më 1 tetor 2018

Bashkangjitur gjeni njoftimin për pritjen e studentëve në Fakultetin e Edukimit.